Lifting Database

Add video

Female O -57 Total
Kate Washburn 322.1 kg

Add video

Video URL (YouTube):