Lifting Database

Competition

Iron Game

Date: 05/28/2023
Sanction #: CHN-2023-02
State: China
Meet Director: Feng Xie

Results (19 results, 19 lifters)

Placing Name YOB Team State Lot Weight Squat Bench press Deadlift Total Points Drug tested    
Powerlifting
Female - Raw Open
-60 1. Yuyan Ji 1981 CHN 114 58.90 80 95 102.5 45 50 52.5 100 120 130 285 319.67
-75 1. Ru Xue 1974 CHN 115 72.80 70 75 82.5 35 -37.5 -40 75 85 95 212.5 210.29
-82.5 1. Xiaoling Wei 1993 CHN 110 80.60 160 170 60 65 70 150 160 -170 400 375.51
Male - Raw Open
-75 1. Kailian Zhang 1990 CHN 113 74.40 160 170 175 140 -145 -145 200 205 210 525 378.59
-75 2. Haoyu Lu 1993 CHN 118 74.00 160 -170 180 105 112.5 -117.5 160 180 -190 472.5 341.93
-75 3. Wenhao Ling 1995 CHN 112 73.40 150 160 165 120 -125 -125 160 170 180 465 338.29
-75 4. Hanjie Gao 1996 CHN 117 74.65 140 160 170 100 107.5 112.5 140 170 -185 452.5 325.61
-75 5. Tommy Siharath 1989 TX 111 74.00 140 147.5 160 95 102.5 -107.5 165 172.5 182.5 445 322.03
-90 1. Yuansheng Shi 1993 CHN 210 83.80 235 250 -255 125 130 -210 210 230 610 409.60
-100 1. Yi Fan Zang 1995 CHN 217 98.00 235 250 -265 170 180 270 300 320 750 465.75 X
-100 2. Wei Wang 1991 CHN 213 98.55 195 -205 -215 125 135 140 185 195 210 545 337.61
-110 1. Mo Zhu 1985 CHN 214 105.80 175 182.5 187.5 -110 115 120 200 212.5 225 532.5 320.17
-110 2. 迪 郑 1995 CHN 215 104.45 140 160 170 -172.5 150 460 278.01
-125 1. Changsheng Shi 1996 CHN 211 123.65 260 270 285 180 195 200 240 250 260 745 423.69 X
-125 2. Jianing Lin 1999 CHN 212 118.75 225 240 255 -160 160 165 240 255 -270 675 389.02
-67.5 1. Hui Cheng 1993 CHN 116 66.95 125 160 100 120 -130 175 210 -225 490 379.92
-82.5 1. Daojian Ben 1986 CHN 216 81.05 -220 220 -245 135 -155 215 230 -245 585 400.32
-82.5 2. 俊 王 1995 CHN 218 81.35 190 -195 -195 110 -112.5 200 205 -210 505 344.84
-82.5 3. Shiquan Zhang 2002 CHN 219 76.15 -165 170 180 100 107.5 112.5 185 -202.5 210 502.5 357.05

Records

Type Division Weightclass Discipline Lifter Weight
China Raw Records R-JR -82.5 Total push-pull Shiquan Zhang 322.5 kg
China Raw Records R-JR -82.5 Deadlift push-pull Shiquan Zhang 210 kg
China Raw Records R-JR -82.5 Bench Press push-pull Shiquan Zhang 112.5 kg
China Raw Records R-JR -82.5 Deadlift single lift Shiquan Zhang 210 kg
China Raw Records R-JR -82.5 Bench press single lift Shiquan Zhang 112.5 kg
China Raw Records R-JR -82.5 Total Shiquan Zhang 502.5 kg
China Raw Records R-JR -82.5 Deadlift Shiquan Zhang 210 kg
China Raw Records R-JR -82.5 Bench press Shiquan Zhang 112.5 kg
China Raw Records R-JR -82.5 Squat Shiquan Zhang 180 kg
China Raw Records R-JR -125 Total push-pull Jianing Lin 420 kg
China Raw Records R-JR -125 Deadlift push-pull Jianing Lin 255 kg
China Raw Records R-JR -125 Bench Press push-pull Jianing Lin 165 kg
China Raw Records R-JR -125 Deadlift single lift Jianing Lin 255 kg
China Raw Records R-JR -125 Bench press single lift Jianing Lin 165 kg
China Raw Records R-JR -125 Total Jianing Lin 675 kg
China Raw Records R-JR -125 Deadlift Jianing Lin 255 kg
China Raw Records R-JR -125 Bench press Jianing Lin 165 kg
China Raw Records R-JR -125 Squat Jianing Lin 255 kg
China Raw Records R-O -67.5 Total push-pull Hui Cheng 330 kg
China Raw Records R-O -67.5 Deadlift push-pull Hui Cheng 210 kg
China Raw Records R-O -67.5 Bench Press push-pull Hui Cheng 120 kg
China Raw Records R-O -67.5 Deadlift single lift Hui Cheng 210 kg
China Raw Records R-O -67.5 Bench press single lift Hui Cheng 120 kg
China Raw Records R-O -67.5 Total Hui Cheng 490 kg
China Raw Records R-O -67.5 Deadlift Hui Cheng 210 kg
China Raw Records R-O -67.5 Bench press Hui Cheng 120 kg
China Raw Records R-O -67.5 Squat Hui Cheng 160 kg
China Raw Records R-O -75 Squat Haoyu Lu 180 kg
China Raw Records R-O -75 Total push-pull Kailian Zhang 350 kg
China Raw Records R-O -75 Deadlift push-pull Kailian Zhang 210 kg
China Raw Records R-O -75 Bench Press push-pull Kailian Zhang 140 kg
China Raw Records R-O -75 Deadlift single lift Kailian Zhang 210 kg
China Raw Records R-O -75 Bench press single lift Kailian Zhang 140 kg
China Raw Records R-O -75 Total Kailian Zhang 525 kg
China Raw Records R-O -75 Deadlift Kailian Zhang 210 kg
China Raw Records R-O -75 Bench press Kailian Zhang 140 kg
China Raw Records R-O -82.5 Total push-pull Daojian Ben 365 kg
China Raw Records R-O -82.5 Deadlift push-pull Daojian Ben 230 kg
China Raw Records R-O -82.5 Bench Press push-pull Daojian Ben 135 kg
China Raw Records R-O -82.5 Deadlift single lift Daojian Ben 230 kg
China Raw Records R-O -82.5 Bench press single lift Daojian Ben 135 kg
China Raw Records R-O -82.5 Total Daojian Ben 585 kg
China Raw Records R-O -82.5 Deadlift Daojian Ben 230 kg
China Raw Records R-O -82.5 Bench press Daojian Ben 135 kg
China Raw Records R-O -82.5 Squat Daojian Ben 220 kg
China Raw Records R-O -90 Total push-pull Yuansheng Shi 360 kg
China Raw Records R-O -90 Deadlift push-pull Yuansheng Shi 230 kg
China Raw Records R-O -90 Bench Press push-pull Yuansheng Shi 130 kg
China Raw Records R-O -90 Deadlift single lift Yuansheng Shi 230 kg
China Raw Records R-O -90 Bench press single lift Yuansheng Shi 130 kg
China Raw Records R-O -90 Total Yuansheng Shi 610 kg
China Raw Records R-O -90 Deadlift Yuansheng Shi 230 kg
China Raw Records R-O -90 Bench press Yuansheng Shi 130 kg
China Raw Records R-O -90 Squat Yuansheng Shi 250 kg
China Raw Records R-O -100 Total push-pull Yi Fan Zang 500 kg
China Raw Records R-O -100 Deadlift push-pull Yi Fan Zang 320 kg
China Raw Records R-O -100 Bench Press push-pull Yi Fan Zang 180 kg
China Raw Records R-O -100 Deadlift single lift Yi Fan Zang 320 kg
China Raw Records R-O -100 Bench press single lift Yi Fan Zang 180 kg
China Raw Records R-O -100 Total Yi Fan Zang 750 kg
China Raw Records R-O -100 Deadlift Yi Fan Zang 320 kg
China Raw Records R-O -100 Bench press Yi Fan Zang 180 kg
China Raw Records R-O -100 Squat Yi Fan Zang 250 kg
China Raw Records R-O -110 Total push-pull Mo Zhu 345 kg
China Raw Records R-O -110 Deadlift push-pull Mo Zhu 225 kg
China Raw Records R-O -110 Deadlift single lift Mo Zhu 225 kg
China Raw Records R-O -110 Total Mo Zhu 532.5 kg
China Raw Records R-O -110 Deadlift Mo Zhu 225 kg
China Raw Records R-O -110 Squat Mo Zhu 187.5 kg
China Raw Records R-O -110 Bench Press push-pull 迪 郑 170 kg
China Raw Records R-O -110 Bench press single lift 迪 郑 170 kg
China Raw Records R-O -110 Bench press 迪 郑 170 kg
China Raw Records R-O -125 Total push-pull Changsheng Shi 460 kg
China Raw Records R-O -125 Deadlift push-pull Changsheng Shi 260 kg
China Raw Records R-O -125 Bench Press push-pull Changsheng Shi 200 kg
China Raw Records R-O -125 Deadlift single lift Changsheng Shi 260 kg
China Raw Records R-O -125 Bench press single lift Changsheng Shi 200 kg
China Raw Records R-O -125 Total Changsheng Shi 745 kg
China Raw Records R-O -125 Deadlift Changsheng Shi 260 kg
China Raw Records R-O -125 Bench press Changsheng Shi 200 kg
China Raw Records R-O -125 Squat Changsheng Shi 285 kg
China Raw Records R-M1 -60 Total push-pull Yuyan Ji 182.5 kg
China Raw Records R-M1 -60 Deadlift push-pull Yuyan Ji 130 kg
China Raw Records R-M1 -60 Bench Press push-pull Yuyan Ji 52.5 kg
China Raw Records R-M1 -60 Deadlift single lift Yuyan Ji 130 kg
China Raw Records R-M1 -60 Bench press single lift Yuyan Ji 52.5 kg
China Raw Records R-M1 -60 Total Yuyan Ji 285 kg
China Raw Records R-M1 -60 Deadlift Yuyan Ji 130 kg
China Raw Records R-M1 -60 Bench press Yuyan Ji 52.5 kg
China Raw Records R-M1 -60 Squat Yuyan Ji 102.5 kg
China Raw Records R-M1 -75 Total push-pull Ru Xue 130 kg
China Raw Records R-M1 -75 Deadlift push-pull Ru Xue 95 kg
China Raw Records R-M1 -75 Bench Press push-pull Ru Xue 35 kg
China Raw Records R-M1 -75 Deadlift single lift Ru Xue 95 kg
China Raw Records R-M1 -75 Bench press single lift Ru Xue 35 kg
China Raw Records R-M1 -75 Total Ru Xue 212.5 kg
China Raw Records R-M1 -75 Deadlift Ru Xue 95 kg
China Raw Records R-M1 -75 Bench press Ru Xue 35 kg
China Raw Records R-M1 -75 Squat Ru Xue 82.5 kg
China Raw Records R-O -60 Total push-pull Yuyan Ji 182.5 kg
China Raw Records R-O -60 Deadlift push-pull Yuyan Ji 130 kg
China Raw Records R-O -60 Bench Press push-pull Yuyan Ji 52.5 kg
China Raw Records R-O -60 Deadlift single lift Yuyan Ji 130 kg
China Raw Records R-O -60 Bench press single lift Yuyan Ji 52.5 kg
China Raw Records R-O -60 Total Yuyan Ji 285 kg
China Raw Records R-O -60 Deadlift Yuyan Ji 130 kg
China Raw Records R-O -60 Bench press Yuyan Ji 52.5 kg
China Raw Records R-O -60 Squat Yuyan Ji 102.5 kg
China Raw Records R-O -75 Total push-pull Ru Xue 130 kg
China Raw Records R-O -75 Deadlift push-pull Ru Xue 95 kg
China Raw Records R-O -75 Bench Press push-pull Ru Xue 35 kg
China Raw Records R-O -75 Deadlift single lift Ru Xue 95 kg
China Raw Records R-O -75 Bench press single lift Ru Xue 35 kg
China Raw Records R-O -75 Total Ru Xue 212.5 kg
China Raw Records R-O -75 Deadlift Ru Xue 95 kg
China Raw Records R-O -75 Bench press Ru Xue 35 kg
China Raw Records R-O -75 Squat Ru Xue 82.5 kg
China Raw Records R-O -82.5 Total push-pull Xiaoling Wei 230 kg
China Raw Records R-O -82.5 Deadlift push-pull Xiaoling Wei 160 kg
China Raw Records R-O -82.5 Bench Press push-pull Xiaoling Wei 70 kg
China Raw Records R-O -82.5 Deadlift single lift Xiaoling Wei 160 kg
China Raw Records R-O -82.5 Bench press single lift Xiaoling Wei 70 kg
China Raw Records R-O -82.5 Total Xiaoling Wei 400 kg
China Raw Records R-O -82.5 Deadlift Xiaoling Wei 160 kg
China Raw Records R-O -82.5 Bench press Xiaoling Wei 70 kg
China Raw Records R-O -82.5 Squat Xiaoling Wei 170 kg